Danh bạ công ty theo nhóm ngành nghề

Mã ngành Tên ngành nghề kinh doanh Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5
01110 Trồng lúa 0111 01110
02210 Khai thác gỗ 0221 02210
02200 Khai thác gỗ 022 0220 02200
06100 Khai thác dầu thô 061 0610 06100
10611 Xay xát 10611
13 Dệt 13
18110 In ấn 1811 18110
43110 Phá dỡ 4311 43110
53100 Bưu chính 531 5310 53100
53200 Chuyển phát 532 5320 53200
65200 Tái bảo hiểm 652 6520 65200
65300 Bảo hiểm xã hội 653 6530 65300
85100 Giáo dục mầm non 851 8510 85100