Danh sách doanh nghiệp theo mã ngành 1030 - Chế biến và bảo quản rau quả

Mã ngành 1030: Chế biến và bảo quản rau quả

Loại: Mã ngành cấp 4

Mã ngành cấp 1 tương ứng: C - CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Mã ngành cấp 2 tương ứng: 10 - Sản xuất, chế biến thực phẩm

Mã ngành 1030 có 2 mã ngành con cấp 5, bao gồm:

  1. 10301 - Sản xuất nước ép từ rau quả
  2. 10309 - Chế biến và bảo quản rau quả khác

Công Ty TNHH S-one Vina

Mã số thuế: 2301165048
Người đại diện: Đặng Đức Sỹ
Thôn Kênh Phố , Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHIỀU LONG

Mã số thuế: 2301149776
Người đại diện: Nguyễn Đình Chuyển
Xóm Thái Bình, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam