Danh sách doanh nghiệp theo mã ngành 3830 - Tái chế phế liệu

Mã ngành 3830: Tái chế phế liệu

Loại: Mã ngành cấp 4

Mã ngành cấp 1 tương ứng: E - CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

Mã ngành cấp 2 tương ứng: 38 - Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

Mã ngành 3830 có 2 mã ngành con cấp 5, bao gồm:

  1. 38301 - Tái chế phế liệu kim loại
  2. 38302 - Tái chế phế liệu phi kim loại

CÔNG TY TNHH NNP VINA

Mã số thuế: 2301096517
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Cụm công nghiệp Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHẬT XÔ

Mã số thuế: 2300367242
Người đại diện: PHẠM VĂN CẦU
Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC

Mã số thuế: 2300555359
Người đại diện: ĐINH THẾ TIỆP
Thôn Đoan Bái , Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công Ty CP Qb Quang Thắng

Mã số thuế: 2301036356
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Cụm Công nghiệp làng nghề Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam