Danh sách doanh nghiệp theo mã ngành 62090 - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Mã ngành 62090: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Loại: Mã ngành cấp 5

Mã ngành cấp 3 tương ứng: 620 - Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

CÔNG TY TNHH NGUYỄN CHÍ 99

Mã số thuế: 2301214062
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ HẠNH
Số 39 Đường Bình Than, Thôn Đông Bình, Thị Trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VKB

Mã số thuế: 2300885251
Người đại diện: DIÊM TRỌNG PHẢI
(NR Nguyễn Tống Binh) Khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam