Danh sách doanh nghiệp theo mã ngành 33200 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Mã ngành 33200: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Loại: Mã ngành cấp 5

Mã ngành cấp 1 tương ứng: C - CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Mã ngành cấp 2 tương ứng: 33 - Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HƯNG PHÚC

Mã số thuế: 2300950863
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CƠ
Thửa 468 tờ bản đồ số 9, Cụm công nghiệp Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XALACO

Mã số thuế: 2300984069
Người đại diện: ĐÀO VĂN NHẤT
Xóm Chùa, Thôn Huề Đông, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam