Danh sách doanh nghiệp theo mã ngành 47230 - Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

Mã ngành 47230: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

Loại: Mã ngành cấp 5

Mã ngành cấp 1 tương ứng: G - BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

Mã ngành cấp 2 tương ứng: 47 - Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Mã ngành cấp 3 tương ứng: 472 - Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

CÔNG TY TNHH SMART MART

Mã số thuế: 2300884949
Người đại diện: NGUYỄN THANH BÌNH
Số 34 đường Lý Thái Tổ , Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam