CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT BAZAAR

Tên quốc tế BAZAAR ARCHITECTURE AND INTERIOR JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0110290421
Người đại diện Trịnh Đức Cường
Điện thoại 0978823259/03347
Ngày cấp phép 20/03/2023 (6 tháng, 7 ngày)
Trạng thái Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT BAZAAR đăng kí kinh doanh 11 ngành nghề, bao gồm:

Ngành nghề
4311 Phá dỡ

(Loại trừ hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng).

4312 Chuẩn bị mặt bằng

(Loại trừ hoạt động dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng).

4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa; (Trừ hoạt động đấu giá tài sản theo Luật đấu giá)

7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

(Loại trừ Dịch vụ báo cáo tòa án, Hoạt động đấu giá tài sản, Dịch vụ lấy tài sản)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT BAZAAR tại địa chỉ Số 75 Tổ 5 đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc Chi cục Thuế Quận Hà Đông
Cập nhật lần cuối . Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các doanh nghiệp lân cận: