Danh sách doanh nghiệp theo trạng thái thuế "Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)"

KHO LONG BÌNH

Mã số thuế: 0100100022-007
Người đại diện: Nguyễn Đình Trường
Long bBnh - Phường Long Bình - Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai