Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 4610 - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

NGUYỄN XUÂN NAM

Mã số thuế: 2300177604
Người đại diện: Nguyễn Xuân Nam
Chợ Bùng, xã xã Bình dương - - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh.

CÔNG TY TNHH XUÂN TẶNG

Mã số thuế: 2300545103
Người đại diện: TRẦN VĂN TẶNG
Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CẢNH PHONG - (TNHH)

Mã số thuế: 2300288907
Người đại diện: NGUYỄN VIẾT CẢNH
Lô 10, Cụm CN làng nghề Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công Ty CP Qb Quang Thắng

Mã số thuế: 2301036356
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Cụm Công nghiệp làng nghề Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam