Danh sách doanh nghiệp theo mã ngành 4610 - Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trang 2)

Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Loại: Mã ngành cấp 4

Mã ngành cấp 1 tương ứng: G - BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

Mã ngành cấp 2 tương ứng: 46 - Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Mã ngành 4610 có 3 mã ngành con cấp 5, bao gồm:

  1. 46101 - Đại lý bán hàng hóa
  2. 46102 - Môi giới mua bán hàng hóa
  3. 46103 - Đấu giá hàng hóa

CÔNG TY CỔ PHẦN XALACO

Mã số thuế: 2300984069
Người đại diện: ĐÀO VĂN NHẤT
Xóm Chùa, Thôn Huề Đông, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam