Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 04/2023

BÙI MINH NHÂM

Mã số thuế: 0102613291-001
Người đại diện: Bùi Minh Nhâm
Số 3 TT5.2 KĐT áo Sào - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội