Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 03/2023

TRƯƠNG THỊ NGỌC HOA

Mã số thuế: 0101642268-002
Người đại diện: Trương Thị Ngọc Hoa
Lô D17-01B-13-14 Thôn Cù Hin - Xã Cam Hải Đông - Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa