Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty thành lập ngày thứ Bảy, 28/01/2023

NGUYỄN VINH QUANG

Mã số thuế: 8802764646-001
Người đại diện: Nguyễn Vinh Quang
14/9A ấp 3., Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh