Danh sách doanh nghiệp thành lập ngày 28/01/2023 (thứ Bảy)

NGUYỄN VINH QUANG

Mã số thuế: 8802764646-001
Người đại diện: Nguyễn Vinh Quang
14/9A ấp 3. - Xã Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh