Danh sách doanh nghiệp thành lập ngày 25/01/2023 (thứ Tư)

LÊ VĂN VINH

Mã số thuế: 8803140425-001
Người đại diện: Lê Văn Vinh
Bản Huổi Toóng 1., Xã Huổi Lèng, Huyện Mường Chà, Điện Biên