Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 7490 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH THẢO LINH VINA

Mã số thuế: 2300883374
Người đại diện: LÂM VĂN DŨNG
(NR Lâm Văn Dũng) Đường Kinh Bắc 57, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam