Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 5229 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

CÔNG TY TNHH NGUYỄN CHÍ 99

Mã số thuế: 2301214062
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ HẠNH
Số 39 Đường Bình Than, Thôn Đông Bình, Thị Trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam