Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 5210 - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

CÔNG TY TNHH XUÂN TẶNG

Mã số thuế: 2300545103
Người đại diện: TRẦN VĂN TẶNG
Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠI LAI

Mã số thuế: 2300420520
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VUI
Thôn Huề Đông, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam