Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 43290 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

CÔNG TY TNHH XUÂN TẶNG

Mã số thuế: 2300545103
Người đại diện: TRẦN VĂN TẶNG
Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam