Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 4322 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

CÔNG TY TNHH XUÂN TẶNG

Mã số thuế: 2300545103
Người đại diện: TRẦN VĂN TẶNG
Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam