Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 4210 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

CÔNG TY TNHH XUÂN TẶNG

Mã số thuế: 2300545103
Người đại diện: TRẦN VĂN TẶNG
Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC

Mã số thuế: 2300555359
Người đại diện: ĐINH THẾ TIỆP
Thôn Đoan Bái , Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HƯNG PHÚC

Mã số thuế: 2300950863
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CƠ
Thửa 468 tờ bản đồ số 9, Cụm công nghiệp Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠI LAI

Mã số thuế: 2300420520
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VUI
Thôn Huề Đông, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XALACO

Mã số thuế: 2300984069
Người đại diện: ĐÀO VĂN NHẤT
Xóm Chùa, Thôn Huề Đông, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam