Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 3830 - Tái chế phế liệu

CÔNG TY TNHH NNP VINA

Mã số thuế: 2301096517
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SƠN
Cụm công nghiệp Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHẬT XÔ

Mã số thuế: 2300367242
Người đại diện: PHẠM VĂN CẦU
Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC

Mã số thuế: 2300555359
Người đại diện: ĐINH THẾ TIỆP
Thôn Đoan Bái , Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công Ty CP Qb Quang Thắng

Mã số thuế: 2301036356
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Cụm Công nghiệp làng nghề Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam