Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 2599 - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Thanh Tùng Bn

Mã số thuế: 2301167905
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tùng
Cụm công nghiệp làng nghề, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY CẢNH PHONG - (TNHH)

Mã số thuế: 2300288907
Người đại diện: NGUYỄN VIẾT CẢNH
Lô 10, Cụm CN làng nghề Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CA DI HÙNG

Mã số thuế: 2300721140
Người đại diện: NGUYỄN QUANG HÙNG
Xóm Trại, Thôn Đại Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam