Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 14100 - May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

HỢP TÁC XÃ MAY AN PHÁT

Mã số thuế: 2300558575
Người đại diện: Vũ Văn Phóng
Nr: ông Vũ Văn Phóng -Thôn Đìa - Xã Bình Dương - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh.