Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty theo mã ngành 10790 - Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY CỔ PHẦN TỚ LÀ LÁ

Mã số thuế: 2301211600
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NGAĐỖ THỊ THOA
Làng Tân Cương, Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GOLDEN JOY VINA

Mã số thuế: 0402163491
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Anh
Số 14 Nhơn Hòa 19, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam