CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ KHÔI NGUYÊN - CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Mã số thuế 0102043323-004
Người đại diện Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại 0918985898
Ngày cấp phép 18/06/2024 (29 ngày)
Trạng thái Đang Hoạt Động
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ KHÔI NGUYÊN - CHI NHÁNH QUẢNG NINH tại địa chỉ Số 2, Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh
Cập nhật lần cuối . Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các doanh nghiệp lân cận:

SÁI THỊ LỒNG

Mã số thuế: 8812267308-001
Người đại diện: Sái Thị Lồng
Khu Pắc Liềng., Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

HIỆU ẢNH MAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 5700106184-001
Người đại diện: Phạm Thị Mai Phương
Số nhà 97 đường Hoàng Cần., Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

BÙI KIỀU OANH

Mã số thuế: 8799944188-001
Người đại diện: Bùi Kiều Oanh
Chợ Trung tâm huyện Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

TRẦN THỊ THẢO

Mã số thuế: 8626408696
Người đại diện: TRầN THị THảO
Khu Bình An., Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CÁ STORE

Mã số thuế: 8420675994-001
Người đại diện: Hoàng Thị Mai Hòa
Số 127, đường Hoàng Cần, Khu Bình Công I, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh