CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ BÌNH MINH TẠI THÁI BÌNH

Mã số thuế 0101109892-002
Người đại diện Đoàn Văn Khoa
Ngày cấp phép 04/06/2024 (1 tháng, 13 ngày)
Trạng thái Đang Hoạt Động
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ BÌNH MINH TẠI THÁI BÌNH tại địa chỉ Nhà Ông Khoa, Thôn An Phú, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Cập nhật lần cuối . Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các doanh nghiệp lân cận:

ĐOÀN THỊ HOA

Mã số thuế: 1001228231
Người đại diện: Đoàn Thị Hoa
Thôn An Phú, Băc Hải, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình