CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY TNHH JOYEUX STUDIOS

Mã số thuế 0317541618-001
Người đại diện Nguyễn Thị Khánh Vy
Ngày cấp phép 21/03/2023
Tình trạng Đang Hoạt Động
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY TNHH JOYEUX STUDIOS tại địa chỉ 692 Trần Hưng Đạo, Khóm 3, Phường 1, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp hoặc CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY TNHH JOYEUX STUDIOS
Cập nhật lần cuối . Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY TNHH JOYEUX STUDIOS đăng kí kinh doanh 8 ngành nghề, bao gồm:

Các công ty lân cận:

NGUYỄN THỊ QUẾ HƯƠNG

Mã số thuế: 8525306144
Người đại diện: Nguyễn Thị Quế Hương
Số 468, đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

MAI MINH SANG

Mã số thuế: 8815170897-001
Người đại diện: Mai Minh Sang
S� 365, ���ng Nguy�n Hu�, Kh�m 1, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

LÂM TẤN HUY

Mã số thuế: 8807512755-001
Người đại diện: Lâm Tấn Huy
Số 62 đường rạch Cái Sơn, Khóm 2., Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

TRẦN XUÂN YÊN

Mã số thuế: 8308730719-001
Người đại diện: Trần Xuân Yên
Số 372 đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 4., Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

TR�N XU�N Y�N

Mã số thuế: 8803607766-001
Người đại diện: Tr�n Xu�n Y�n
S� 372, ���ng Nguy�n Sinh S�c, Kh�m 4, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TÂN LONG SECURITY

Mã số thuế: 1402184447
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ TRUNGTRẦN THANH NAM
438 Đường Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam